Szybkie i precyzyjne! Naważarki wielogłowicowe japońskiej firmy Yamato Scale

Mieszane nie wstrząśnięte Dotychczasowe sposoby tworzenia mieszanek wieloskładnikowych – czy to dotyczy mrożonek, słodyczy czy też innych produktów – bazowało na tworzeniu tak zwanych premiksów, czyli mieszaniu produktów przed naważarką i podawaniu ich jako tak zwanego monoproduktu do naważarki, traktującej podany surowiec jako jednorodny. Rozwiązanie to posiada wiele mankamentów, takich jak: niszczenie produktu podczas premiksowania (mrożona malina), rozwarstwianie się produktu na etapie transportu do wagi, a co najważniejsze – mała dokładność mieszanki.