Naważarki OMEGA

Najbardziej zaawansowana naważarka wielogłowicowa na świecie

Dataweigh Omega to nowa, innowacyjna i będąca światowym liderem naważarka wielogłowicowa, która oferuje unikalne korzyści, takie jak udoskonalona wydajność produkcyjna, łatwiejsza obsługa, bezproblemowa konserwacja, doskonałe standardy higieniczne i zwiększone ukierunkowanie na ochronę środowiska.

Odpowiedzialność za środowisko

 • Sprzężenie zwrotne i sterowanie Yamato zapewniają ważenie przy wysokiej prędkości i mniejszym o 60% zużyciu mocy w porównaniu z poprzednim modelem
 • Duże okno produktowe pozwala na doskonałe uszczelnienie, co przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych podczas produkcji

Udoskonalona wydajność produkcyjna

 • Technologiczna innowacja oferująca większą prędkość i precyzję
 • Nowa wysokoczęstotliwościowa technologia, która minimalizuje wibracje ogniwa obciążnikowego
 • Nowy cyfrowy filtr zapewniający maksymalną prędkość
 • Nowy bezprzegubowy mechanizm wlewowy zmniejsza wpływ mechaniczny na ogniwo obciążnikowe i tłumi hałas wlewowy w kuble
 • Nowe, indywidualnie regulowane zsypy zbierające gwarantują uzyskanie maksymalnej prędkości wyrzutu, maksymalnej elastyczności oraz maksymalnej różnorodności produktu
 • Wysoka dokładność zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych, przez co zapewnia lepszą wydajności i zmniejsza zużycie mocy
 • Funkcja Yamato Auto Tubing i automatycznie sterowane napełnianie (AFC) zapewnia ciągły i optymalny przepływ produktu

Łatwa konserwacja

 • Innowacyjna koncepcja konserwacji, pozwalająca na skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów konserwacji, co minimalizuje przestoje w produkcji
 • Łatwy demontaż wszystkich części
 • Rozbudowane systemy ostrzegawcze w przypadku wystąpienia błędu
 • Monitoring zużycia części eksploatacyjnych wskazujący miejsce naprawy

Zwiększone cechy higieniczne

 • Kształt wielokąta ułatwia czyszczenie
 • Pełny projekt ze stali nierdzewnej (Ip67) pozwala na zachowanie najwyższych standardów higieny
 • Specjalne techniki łączenia charakterystyczne dla technologii kosmicznej i lotniczej – pojemnik stworzony został z najnowocześniejszych materiałów

Łatwa obsługa

 • Nowy kolorowy ekran dotykowy 12,1”
 • Pierwsza zastosowana na świecie funkcja AutoTuning pozwalająca na szybką i łatwą parametryzację
 • Nowy interfejs użytkownika z wyjaśnieniami

Naważarki OMEGA Frontier

Udoskonalanie produktywności
Idea: "Maksymalizacja wydajności pakowania maszyny"

Rozwiązanie: Yamato Omega Frontier

Wydajność naważarek wielogłowicowych w obecnym ciągu produkcji została zwiększona poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii ważenia, takich jak jedno-, dwu- i trzyzmianowa obsługa. Problemem takich opracowań jest to, że okienko produktu (do zaklejania produktów w maszynie do pakowania), jest mniejsze, co powoduje awarie klejenia w opakowaniu.

Jedynie naważarki wielogłowicowe Yamato Omega Frontier z unikalną technologią rozwiązują takie problemy i zwiększają wydajność maszyn do pakowania:

Zrzut wielokrotny

Koncepcja naważarki OMEGA Frontier stawia na większą prezycję dzięki tak zwanej funkcji jednoczesnego doboru kombinacji wagowej. Tutaj naważarka symultanicznie wylicza kilka kombinacji wagowych podczas ustalania dokładnej wagi docelowej, dzięki czemu wzrasta dokładność naważania dla poszczególnych kombinacji. Ilość użytego surowca zostaje ograniczona do minimum (zmniejszenie „Give-Away“).

Funkcja jednoczesnego doboru kombinacji wagowej oraz koncepcja podwójnych zjeżdżalni umożliwia sterowanie kilkoma punktami wylotowymi, począwszy od 1 punktu wylotowego poprzez 2, 3, 4 aż do 6. Tym samym seria Yamato Dataweigh OMEGA Frontier jest jedyną naważarką współpracującą z wszystkimi rodzajami i typami maszyn pakujących oraz z wszystkimi rodzajami opakowań.

Yamato Multihead Scale OMEGA

Jednoczesne połączenie

Wysoka dokładność i wydajność. Mniejszy koszt przy szybszym zwrocie inwestycji.

Przykłady korzyści wynikających z koncepcji Omega Frontier:

Produkty ciastkarskie:

Na przykład ADW‐O‐0114F umożliwia napełnienie 200 torebek na minutę przy zastosowaniu jednej tuby dwukierunkowej – do cukierków o wadze docelowej 50 g. ADW jest również doskonały do zastosowania w maszynie pakującej Duplex – tutaj przy 2-punktowym zrzucie.

ADW-O-0128F działa przy prędkości pozwalającej na napełnienie 320 torebek na minutę do cukierków o docelowej wadze 100 g przy zastosowaniu 4-rurowego napełniacza kubka.

Świeże produkty:

ADW‐O‐0620F

Przy docelowej wadze 500g warzyw, ADW‐O‐0620F pozwala na szybkie ważenie – 180 torebek na minutę (3 x 60 bpm), przy zastosowaniu 3-punktowego jednoczesnego zrzutu.

Szybkie ważenie:

ADW-O-0132F umożliwia naprawdę szybkie ważenie – 600 ważeń na minutę przy zastosowaniu 6-punktowego zrzutu.

Oczywiście istnieje więcej dostępnych zastosowań takich jak do snaków, produktów świeżych i mrożonych oraz suchych produktów i karmy dla zwierząt.

Koncepcja Yamato Omega Frontier sięga w dalszą przyszłość systemów ważenia i pakowania:

 • Zmniejszenie ilości ciągów produkcyjnych
 • Zmniejszenie kosztów produkcji (mniej operatorów)
 • Oszczędność przestrzeni poprzez zastosowanie mniejszych maszyn
 • Mniejsza ilość odpadów poprzez zwiększenie okienka produktu
 • Mniejsze koszty folii przy zastosowaniu mniejszej prędkości i wysokiej wydajności
 • Lepszy zwrot inwestycji poprzez wydłużenie okresu użytkowania maszyny