Warto pamiętać, że .... tanio znaczy często drogo!

1+2+3_Drei Größen

Dział badawczo-rozwojowy Yamato nieustannie inwestuje w ulepszanie funkcji wag, które są już zainstalowane i działają w zakładach produkcyjnych naszych klientów.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na skutki nieprofesjonalnych napraw. Mogą one stanowić przyczynę naruszenia przepisów w zakresie higieny procesu pakowania i utraty certyfikatu EC.

 

Warto pamiętać, że …. tanio znaczy często drogo!

Klienci korzystający z urządzeń uruchamiających, które nie są naprawiane przez Yamato Scale, ponoszą ryzyko utraty
certyfikatu WE, ponieważ nie są zgodne z
rozporządzeniem EG.

Jakość we wszystkich obszarach

Głęboko wierzymy, że jednym z najważniejszych czynników składających się na sukces przedsiębiorstwa jest wydajność.

Dlatego właśnie chcielibyśmy wspierać klientów w byciu efektywnym. Istnieje wiele obszarów, których optymalizacja pozwala  na zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego.  Między innymi należy do nich konserwacja urządzeń i maszyn produkcyjnych.

Nie zaprzeczamy, że nawet nasze maszyny będą kiedyś wymagały naprawy. Decydującym czynnikiem jest tutaj jakość takich napraw – i to w zakresie samej usługi, jak i zastosowanych części zamiennych.

Często nasi pracownicy spotykają się z rozległymi uszkodzeniami maszyn na skutek nieprofesjonalnej naprawy. Niektórzy użytkownicy naważarek wielogłowicowych powierzają prace naprawcze, np. jednostek napędowych, nieautoryzowanym „majsterkowiczom“. Skutki są tragiczne. Nieprawidłowo działająca jednostka napędowa może spowodować zepsucie całej naważarki. Nieumiejętnie reparowane jednostki lądują koniec końców warsztatach Yamato, gdzie nasi specjaliści z ogromnym zaangażowaniem podejmują próby ratowania modułów. Naprawa takiego modułu napędowego kończy się w wielu przypadkach powodzeniem, jednakże równie często fiaskiem. Z tego powodu nieautoryzowana naprawa często kończy się jeszcze większym kosztem.

Wżer spowodowany korozją

Skorodowane łożyska kulkowe uniemożliwiają płynny ruch siłownika i prowadzą do naruszenia trwałosci końca drążka. To może spowodować zmniejszenie wydajności, a nawet przestoje całej linii pakującej.

Należy bezwzględnie pamiętać o skutkach napraw niskiej jakości!

Niejednokrotnie zauważamy, że użyte części zamienne są nieoryginalne i kiepskiej jakości. A to powoduje między innymi wytarcie łożysk kulkowych na skutek korozji lub pęknięcie materiału na skutek zwapnienia. Ponadto tworząca się rdza może powodować zabrudzenia produktów. Wolne cząsteczki rdzy mogą przedostawać się bezpośrednio do produktów. Tanie i niedopasowane uszczelki gumowe nie chronią jednostek napędowych przed wdzierająca się wilgocią i tym samym powodują uszkodzenia zarówno elementów mechanicznych, jak i elektronicznych.

Największym niebezpieczeństwem przy stosowaniu nieprofesjonalnie naprawionych jednostek napędowych, jest to, że po takiej naprawie, wagi wielogłowicowe nie spełniają już odpowiednich wymagań higienicznych. Dlatego nie można zagwarantować bezpieczeństwa żywności produkcji u użytkownika stosującego amatorsko naprawiane elementy naważarki. Klienci, którzy zlecają naprawy nieautoryzowanym serwisom narażają się na utratę certyfikatu zgodności CE w związku z niezachowaniem wymogów dyrektyw unijnych.

Największym niebezpieczeństwem przy stosowaniu nieprofesjonalnie naprawionych jednostek napędowych, jest to, że po takiej naprawie, wagi wielogłowicowe nie spełniają już odpowiednich wymagań higienicznych. Dlatego nie można zagwarantować bezpieczeństwa żywności produkcji u użytkownika stosującego amatorsko naprawiane elementy naważarki.

Nieodpowiedni materiał powoduje korozję i zwapnienie

Z biegiem czasu konstrukcja nie jest w stanie wytrzymać obciążenia i powstaje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia tensometru który jest do niej dołączony.

Dlatego zalecamy postępować odpowiedzialnie!

Nasz dział F&E zajmuje się nie tylko projektowaniem nowego sprzętu, lecz bardzo angażuje się również w modyfikację modernizacyjną naważarek znajdujących się u klientów. Tego typu działania up-date‘owe podnoszą wartość maszyn, które od lat znajdują się w użyciu. Dla klientów Yamato naprawa autoryzowana niesie ze sobą dużą korzyść, a mianowicie naprawiona maszyna posiada wartość nowego produktu Yamato.

Patrick Coursier

Kierownik techniczny/Obsługa klienta

 

Drogi Kliencie, nie trwoń swoich zasobów! „Działać prawidłowo“ oznacza zlecać wszystkie naprawy producentowi naważarek wielogłowicowych. Jest to jedyna droga do wydajnego kształtowania procesu produkcyjnego.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku dalszych pytań.

 

„…Te zalecenia opierają się na 30-letnim doświadczeniu w Yamato Scale…“

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku dalszych pytań dotyczących naprawy.

E-Mail: RepairCenter@yamatoscale.com
Hotline: +49 (0)2154 9159-0

Tematy w tym artykule

Naważarki, Naważarki wielogłowicowe, Wagi kombinacyjne, Automatyczny układ dozowania, Wagi automatyczne, System podawania, Naważarki kombinacyjne, Wagi przemysłowe, Wagi półautomatyczne, Wagi kontrolne, Systemy kontrolne, Wagi dynamiczne, Kompleksowe rozwiązania linii pakujących, Zintegrowane linie pakujące